Is de pachtprijs die u betaalt als agrariër of ontvangt als grondeigenaar rechtsgeldig? Indien dit niet zo is, is een verrekening van de pachtprijzen met terugwerkende kracht mogelijk!

Correcte pachtprijs

Het ministerie van Economische Zaken stelt ieder jaar de hoogst toelaatbare pachtprijs vast. Dit maximum geldt voor los land (akkerbouw-, gras-, en tuinland) en hoeves (agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen). LEI Wageningen UR berekent jaarlijks de pachtprijzen. Dit gebeurt conform het bepaalde in het Pachtprijzenbesluit 2007. Daarbij houdt men rekening met het besluit van 31 oktober 2013 tot wijzing van het Pachtprijzenbesluit 2007.

Een (algemene) toelichting op pachtnormen vindt u in ons artikel: Pachtprijzen 2016. Wilt u daarnaast op gedetailleerd niveau weten hoe de pachtnormen tot stand zijn gekomen? Dan verwijzen wij u door naar het document: ”Pachtnormen 2016 Berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouw en agrarische woning, LEI Wageningen UR 2016.

Heeft u vragen over pachtgerelateerde zaken, of zoekt u naar deskundig advies? Hack Rentmeesters helpt u graag verder met uw vraag en voorziet u met alle plezier van gedegen en passend advies.

2016

actualisatie pachtprijzen 2016

2017

actualisatie pachtprijzen 2017

2018

actualisatie pachtprijzen 2018

2019

actualisatie pachtprijzen 2019

2020

2021