Het creëren van een online vastgoedplatform vergt kennis over ICT, ArcGis en vastgoed. Wij beschikken over ruime ervaring op deze gebieden. Dit stelt ons in staat een modern online vastgoed platform te ontwikkelen voor de volgende doeleinden:

  • Het ruilen van gronden;
  • Het verkopen van gronden;
  • Het verpachten van gronden.

 

 

Wij creëren voor uw organisatie een digitale omgeving die u met de gebruiker verbindt. Een vastgoedplatform waarop bestanden, gegevens en data gepubliceerd én geraadpleegd kunnen worden. Aan deze omgeving kan een gebruiksvriendelijke interface worden toegevoegd die het vastgoedplatform voor iedereen (of een beperkte groep) toegankelijk maakt.

Een interface ofwel online formulier brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo worden de gegevens overzichtelijk geïnventariseerd, wat resulteert in een verhoogde datakwaliteit en de mogelijkheid om de gegevens snel en overzichtelijk te verwerken, zodat de beoogde doelen van het platform gemakkelijk en efficiënt bereikt worden.

Dit maakt een digitale omgeving een waardevolle toevoeging voor projecten waarbij bijvoorbeeld inschrijvingen gemoeid zijn. Tevens kunnen relaties en afhankelijkheden worden ingebouwd in de database, dit biedt de mogelijkheid te sturen op de te ontvangen gegevens en de wijze van inschrijving.

Wij hebben voor opdrachtgevers succesvolle online vastgoedplatforms ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn: