Op een moderne, efficiënte wijze uw onroerende zaken beheren, dat is onze kracht. Van tijdelijk tot duurzaam vastgoedbeheer, gericht op uw eigendomspositie en wensen.

Tijdelijk en duurzaam vastgoedbeheer

Het goed beheren van onroerende zaken vraagt in de basis om integer en adequaat handelen. Voor ons betekent dit dat wij volledig zijn in onze informatieverstrekking. Wij  communiceren duidelijk en tijdig, zodat u en andere betrokken partijen niet voor verrassingen komen te staan.

ArcGis

Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van ICT en digitaliseren is het bijna onmogelijk om geen gebruik te maken van software tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Als moderne rentmeesterij, maken wij gebruik van ArcGis. Het programma koppelt een database aan kaartmateriaal, waardoor eindeloze verbanden kunnen worden gelegd. ArcGis stelt ons in staat om meteen de voor onze klant verrichte werkzaamheden te verwerken en terug te koppelen. ArcGis kan gegevens uitwisselen met andere kaartprogramma’s zoals: NedBrowser en UMN Mapserver, hierdoor is het programma inzetbaar voor alle opdrachtgevers.

Werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren, op het gebied van vastgoedbeheer zijn het opstellen van:

  • huur-, pacht- en andere persoonlijke gebruiksrechten;
  • opstal-, erfpacht-, vruchtgebruik en andere zakelijke rechten;
  • koop- en ruilovereenkomsten;
  • beheerplannen en het uitvoeren daarvan m.b.t. landbouwgrond, bos, natuur en recreatieterreinen;

Tevens kunnen wij voor u uitvoeren:

  • de (financiële) administratie;
  • onderzoek naar subsidiemogelijkheden en het aanvragen daarvan.
Voor uw administratie reiken wij verslagen aan van alle uitgevoerde werkzaamheden. Onze voorkeur gaat uit naar digitale verslaglegging, dit werkt efficiënt en is minder belastend voor de natuur.

Een voorbeeld van onze moderne werkwijze treft u aan in onze dienstverlening m.b.t. de actualisatie van pachtprijzen.