U wilt onroerende zaken, bijvoorbeeld los land kopen, verkopen of verpachten. Bij deze processen is het prettig om samen te werken met een deskundige partner. Zodat u zekerheid hebt over de voorwaarden waaronder de overeenkomst tot stand komt.

Kopen en verkopen

Een aan- of verkoop is een complexe handeling waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Onderdelen van de transactie zijn o.a. baten, lasten, informatieplicht en risico-overdracht. Een voorbeeld van een last is bijvoorbeeld een zakelijk recht dat is, of wordt gevestigd op een perceel. Met duidelijkheid, transparantie en een actieve houding zullen wij tijdens het aan- of verkoopproces de betrokken partijen tot een overeenstemming begeleiden.

Ook bij Grondverwerving in de zin van de HWBP kunnen wij u van dienst zijn.

Verpachten

Wij kunnen u bijstaan in het onderhands, openbaar of via inschrijving verpachten van los land. Om de transparantie te vergroten en potentiële pachters een gelijke kans te geven, kiezen steeds meer grondbezitters voor het verpachten via inschrijving. De voordelen van het digitaal verpachten via inschrijving zijn hieronder weergegeven:

  • notaris controleert het biedingsproces;
  • alle geïnteresseerden kunnen een bieding uitbrengen;
  • weergave van de percelen op smartphone inclusief uw locatie;
  • direct op de locatie uw bieding uitbrengen;
  • landelijke en lokale publicatie van de verpachting;
  • uw eigen voorwaarden, bepalingen en pachtovereenkomst;
  • tegen een zeer gunstige prijs.

Voor het online verpachten via inschrijving zijn wij een samenwerking aangegaan met stichting Pachtbank.