Grondverwerving in het kader van het Hoogwater Beschermingsprogramma “HWBP” kan een langdurig en soms ingewikkeld proces zijn. Om een waterkering te versterken is in veel gevallen het eigendom van grond nodig. Of er moet een zakelijk recht gevestigd zijn teneinde de werkzaamheden te realiseren en in stand te houden. Mede in verband met het grote aantal betrokken grondeigenaren en de tijdsdruk, moet de grondverwerving HWBP tijdig worden gestart en planmatig worden aangepakt.

Kwaliteit dienstverlening

Ons deskundige team staat u bij tijdens dit ingewikkelde proces. Onze rentmeesters zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. tevens zijn zij ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Etienne Hack is daarnaast ingeschreven in het register Deskundigen Onteigening en bestuursrechtelijke schadevergoedingen. Op deze wijze borgen wij de kwaliteit van dienstverlening. Daarnaast hebben de rentmeesters ruime ervaring bij het onderhandelen over het verwerven van eigendommen en/of het vestigen van zakelijke rechten.

Wij hebben allemaal een ‘landelijke’ achtergrond, daarom kunnen we onszelf goed inleven in de situatie van de grondeigenaren in het landelijk gebied.