In Nederland hangen kabels en leidingen nog maar zelden boven de straat. De ondergrond herbergt nutsvoorzieningen zoals waterleidingen, elektriciteits- en glasvezelkabels, gasleidingen en rioolbuizen. De Belemmeringenwet Privaatrecht regelt in Nederland dat zakelijke rechten gevestigd kunnen worden, zodat deze leidingen en kabels ook daadwerkelijk gelegd kunnen worden.

Minnelijke overeenstemming

Veelal wordt minnelijk overeenstemming bereikt met een eigenaar over (te vestigen) zakelijke rechten t.b.v. kabels en leidingen, ook wel opstalrecht genoemd. De overeenstemming schept de kaders voor het aanleggen en in stand houden van de verbinding. Dat is nodig om de aanleg en het beheer van de leiding mogelijk te maken.

Wij zijn het gezicht van onze opdrachtgever, daarom hechten wij veel waarde aan een goede relatie met de rechthebbende. Dit staat bij ons centraal in de opdracht om te komen tot een recht van opstal.