Over Etiënne Hack

Rentmeester NVR / Registermakelaar-Taxateur / DOBS deskundige

 

Opleidingen

Na het behalen van mijn Havo diploma ben ik rentmeesterij gaan studeren aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Bij mijn eerste werkgever, heb ik de opleidingen gevolgd tot registertaxateur Wonen en Landelijk Vastgoed. Vervolgens heb ik doorgestudeerd in de richting van deskundige onteigening en bestuursrechtelijke schadevergoedingen.

Ervaring

Als beëdigd rentmeester en registertaxateur heb ik mijzelf kunnen verdiepen in veel aspecten van het vakgebied. Ik heb mijzelf daarbij vooral gefocust op (semi-)overheden. Hiervoor heb ik advies en diensten verleent bij grootschalige infrastructurele projecten. Hierbij valt te denken aan HWBP dijkversterkingen, projecten op het gebied van het landelijke hoogspanningsnet en bestuursrechtelijke schadeprocedures.

Toekomst

De rentmeesterij is aan veranderingen onderhevig. De digitale revolutie is ook binnen ons vakgebied losgebarsten. Overzichten van beheren op digitale kaarten met achterliggende databases, geautomatiseerd opstellen van correspondentie, direct raadpleegbare informatie, geautomatiseerd opstellen van grondverwervingstekeningen, etc. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de toekomst voor ons vakgebied. Bent u er al klaar voor? Gaan we samen op een moderne wijze de toekomst in?

Deel uw ervaringen met Etiënne Hack