Voorstel aanpassing Box-3 benadeelt grondeigenaren

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft op 6 september aangekondigd, dat de plannen omtrent box 3 gewijzigd gaan worden. Het nieuwe systeem zal in 2022 in werking treden. Voor spaarders is dit goed nieuws, maar voor beleggers zal het anders gaan uitpakken. Dit heeft ook impact op de grondeigenaren.

Huidige regeling

Momenteel hanteert het systeem de regeling dat alle box 3-bezittingen bij elkaar opgeteld worden en daar de box 3-schulden vanaf getrokken worden. Over het overgebleven bedrag wordt met een fictief rendement gerekend. Het fictieve rendement is verdeeld in schijven die oplopen van 1,8% tot 5,33%. Het inkomen daaruit wordt belast met een tarief van 30%.

Nieuwe regeling

Bij de werking van het nieuwe systeem wordt er gekeken naar de verdeling van het vermogen. Dit betekent dat er voor spaarders gerekend wordt met een fictief rendement van 0,09% en voor beleggers wordt het fictieve rendement standaard 5,33%. Wat betreft de schulden, deze kunnen tegen een rente van 3,03% in mindering worden gebracht op het fictieve rendement. Dit resulteert in een box 3-inkomen. Het inkomen boven de € 400 wordt belast tegen een tarief van 33%. Dit heeft betrekking wanneer het box 3-vermogen voorzien is van spaargeld en overige box 3-bezittingen. Als het box 3-vermogen alleen uit spaargeld bestaat, dan hoeft er tot een bedrag van circa € 440.000 geen belasting betaald te worden.

Wat betekent dit voor grondeigenaren?

Dit betekent dat grondeigenaren vanaf 2022 een rendement van 5,33% moeten behalen . Thans wordt er geacht om een (wettelijk) beoogd rendement van 2% op verpachte grond te behalen. De regels die betrekking hebben op reguliere pacht, zijn in strijd met het geachte rendement verschil van 3,33%. Daarbij zal de waardestijging van de grond meegenomen moeten worden bij het rendement van de grondeigenaar. Als landbouwgrond, vanaf 2022 verpacht wordt, gaat de belastingheffing voor een fictieve grondwaarde van € 70.000 per hectare er als volgt uit zien: over de grondwaarde van € 70.000 wordt het fictieve rendement van 5,33% gerekend. Wat resulteert in een bedrag van € 3.731. Dit bedrag wordt belast met 33%, waardoor de grondeigenaar € 1.231 belasting moet betalen. Momenteel is de regionorm van de pachtprijs voor zuidelijk veehouderijgebied € 580 per hectare. Dit betekent dat een grondeigenaar in principe per hectare meer belasting betaalt, dan inkomsten krijgt uit reguliere pacht.

De hervorming van box 3 is nog niet definitief en kan nog gecorrigeerd worden. Mede door de uitspraak van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Schouten heeft in maart een brief aan de Tweede Kamer geschreven, dat jonge boeren door te pachten toegang krijgen tot grond en een boerenbedrijf kunnen opbouwen.

Gezien de verwachting dat de plannen pas in 2022 in werking gaan treden, is er nog tijd om rekening te houden met de bijzondere positie waarin grondeigenaren zich verkeren.