Zakelijke rechten zijn rechten die rusten op een zaak of een ander goed. Voorbeelden hiervan zijn eigendom, erfpacht, mandeligheid, opstal, etc. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij geschillen m.b.t. deze rechten, het vestigen van deze rechten en het vervreemden van deze rechten.

Etienne Hack maakt deel uit van de ‘erfpacht advies commissie’ van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Rentmeesters. De commissie is thans betrokken bij het informeren van minister Stef Blok over de huidige problematiek omtrent stedelijke erfpacht.