Percelen in eigendom bij gemeenten, ook wel restgroen genoemd, dienen niet te allen tijde een doel. In financieel mindere tijden kan de behoefte bestaan deze percelen te verkopen of verhuren.

De eerste stap bestaat uit een inventarisatie. Aan de hand daarvan wordt ingeschat of de verkoop of verhuur van deze percelen rendabel is.

Een koppeling aan het ArcGis systeem zorgt voor massale levering van kaarten, voorzien van perceel specifieke informatie. Vervolgens wordt de data verrijkt met informatie over de wensen van betrokken partijen. Dit geeft de mogelijkheid om potentieel geïnteresseerde kopers specifiek te benaderen. Denk bijvoorbeeld aan eigenaren van aangrenzende percelen. Op deze manier is de gemeente haar inwoners beter van dienst en wordt het restgroen nuttig ingezet.

De achterliggende Excel tabellen worden gebruikt om automatisch aanbiedingsbrieven te creëren die ingezet worden bij de volgende stap. Deze efficiënte werkwijze bespaart veel kosten voor de gemeente. Aan het einde van het project blijft een overzichtelijk resultaat over. ArcGis kan gegevens uitwisselen met overige kaartprogramma’s zoals bijvoorbeeld NedBrowser en UMN Mapserver.