Een persoonlijk recht betreft een recht dat samenhangt met de persoon. U kunt hierbij denken aan huur, pacht en bruikleen. Persoonlijke rechten zijn dus gevestigd ten behoeve van een persoon of bedrijf. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij het overeenkomen van deze rechten en het vervreemden ervan. In geval van geschillen m.b.t. deze rechten, bieden wij u ook graag ondersteuning.