Gebiedsontwikkeling wordt gedreven door veranderende markten, wijzigingen in visie op het gebied van ruimtelijke ordening en ondernemerschap. In het begeleiden van deze complexe ontwikkelingen ligt onze kracht. Wij combineren kennis van ruimtelijke ordening met accurate waarderingen van onroerende zaken. Dit draagt bij aan een daadkrachtige en efficiënte aanpak van de ontwikkeling van het gebied.

Functieverandering en herstructurering zijn aan de orde van de dag. Deze veranderingen hebben veelal betrekking op glastuinbouwlocaties en de intensieve veehouderij. Provinciale subsidies t.b.v. herstructurering van land- en tuinbouwlocaties zorgen voor het steuntje in de rug.

In het kader van voormelde regelingen voeren wij taxaties uit en staan wij u bij met raad en daad.