Uw opstallen goed verzekeren betekent een inperking van uw risico’s. Als na schade blijkt dat de verzekeringswaarde te laag is, treft dit u alsnog in financiële zin. Het vaststellen van de juiste waarde van uw eigendommen t.b.v. de verzekering, is derhalve van groot belang.

De kans is groot dat uw verzekering (een gedeelte van) de kosten voor de (periodieke) taxatie betaalt. Veelal hanteert de verzekeraar deze getaxeerde waarde als werkelijke herbouwwaarde, dit maakt het rendabel om uw opstallen te laten taxeren. Zo vermijdt u dat u uw schade achteraf dient aan te tonen bij uw verzekeraar.