Weet wat u koopt! Bij de aan- of verkoop van een onroerend goed, kan een taxatie wenselijk zijn. Zo voorkomt u verassingen en ongeplande, noodzakelijke uitgaven zoals: verwijderingskosten voor asbest, of de reparatie van een dak of fundering.

Aankoop

Voor de financiering van de aankoop van een onroerende zaak zal de financier een hypotheekrecht vestigen op het onderpand. Zowel een taxatie van de marktwaarde als een inschatting van de executiewaarde van het onderpand door een registertaxateur wordt noodzakelijk geacht door de financiers.

Verkoop

Bij verkoop van uw onroerende zaak is het wenselijk een taxatie te hebben van de marktwaarde. Dit kan de verkoop bespoedigen en geeft u daarnaast inzicht in alle op de marktwaarde van invloed zijnde aspecten van uw onroerende zaak. Als registertaxateur Landelijk Vastgoed en Wonen kan Etienne Hack u op deze gebieden van dienst zijn ten behoeve van financieringstaxaties.