Wanneer u als persoon, of uw bedrijf schade ondervindt van  een wijziging in een bestemmings- of inpassingsplan, of een rechtmatig overheidsbesluit, kunt u deze in bepaalde gevallen verhalen. De wet voorziet in regelingen t.b.v. planschade of nadeelcompensatie.

Planschade

Planschade kan ontstaan wanneer de overheid een bestemmingsplan of inpassingsplan vast stelt. De schade wordt berekend door de maximale invulling bij het oude bestemmingsplan, af te zetten tegen de maximale invulling van het nieuwe bestemmingsplan / inpassingsplan. Het verschil is de schade die u lijdt, ofwel de waardedaling van uw bezit.

Een gedeelte van de schade, te weten twee procent van de waarde, komt altijd voor rekening van de gedupeerde. Schade die behoort tot het normaal maatschappelijk risico, wordt in zijn geheel niet vergoed.

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie is (niet anderszins verzekerde) schade die ontstaat door een rechtmatig overheidsbesluit. Het afsluiten van een weg is hier een goed voorbeeld van. U kunt hierdoor bijvoorbeeld inkomensschade lijden.

Onder voorwaarden is het bestuursorgaan verplicht tot het vergoeden van de onevenredige nadelen. Ook hier geldt: schade die behoort tot het normaal maatschappelijk risico wordt in zijn geheel niet vergoed. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde ‘abnormale last’ welke wel voor vergoeding in aanmerking komt.

Als deskundige op het gebied van planschade of nadeelcompensatie staat Etiënne Hack ingeschreven in het register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoedingen). Door permanente educatie op het gebied van planschade en nadeelcompensatie garanderen wij hoogwaardige en actuele adviezen op dit vakgebied.