De overheid kan (onder bepaalde omstandigheden) uw eigendom onteigenen. De wet voorziet in deze situaties in een vooraf verzekerde, volledige schadeloosstelling. Bij onteigening, door middel van een onteigeningsprocedure, is het verstandig u door een onteigeningsdeskundige te laten bijstaan. Onderdeel van deze bijstand is een taxatie t.b.v. onteigening, zo wordt de hoogte van de volledige schadeloosstelling vastgesteld.

Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.

Als deskundige op dit gebied, staat Etiënne Hack ingeschreven in het register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoedingen). Door permanente educatie, garanderen wij hoogwaardige en actuele adviezen op het gebied van onteigening en accurate taxatie t.b.v. onteigening.