Op grond van de Wet financieel toezicht zijn vastgoedbeleggingsinstellingen verplicht éénmaal per jaar het vastgoed door een onafhankelijke taxateur te laten taxeren. Ook gemeenten zijn in het kader van de BBV verplicht tot waardering van haar voorraadposities. Een taxatie van de balanswaarde van onroerende zaken vraagt om maatwerk. Wij verzorgen de volledige taxatie voor u, inclusief het te verrichten onderzoek naar de kadastrale eigenschappen, feitelijke kenmerken, planologische status, onderliggende afspraken en marktontwikkelingen.