Er zijn net zo veel definities van de term omgevingsmanagement, als er verschillende soorten projecten zijn. Wat nodig is kan per project verschillen. Daarom gaan wij graag met u in gesprek. Welke kernkwaliteiten moet een omgevingsmanager hebben en wat zijn de project gebonden eisen?

 

Actuele thema’s

Wij, bij Hack Rentmeesters, vinden dat de omgevingsmanager in basis over de benodigde vakkennis moet beschikken. Zodat zij als volwaardig gesprekspartner met alle betrokkenen te kunnen communiceren. De benodigde vakkennis verschilt natuurlijk per project. Waterveiligheid en waterbeheer blijven in ons ‘lage land’ altijd belangrijke thema’s. Ook op het gebied van (landelijk)vastgoed en infrastructuur zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen.

Bij nieuw te initiëren projecten wordt aandacht besteed aan duurzaamheid en beperking van impact op de omgeving. De regelgeving op dit gebied is aan verandering onderhevig. Het actief onderhouden van basiskennis van de wet- en regelgeving die toepasbaar is op de voornoemde thema’s, is daarom onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van onze mensen.

De omgevingsmanager dient zich altijd bewust te zijn van de rechten en plichten van stakeholders, intern en extern. Naast kennis van wetgeving is hiervoor ook kennis, evenals een opleiding op het gebied van (landelijk)vastgoed nodig. Wegen, stromen, kabels en leidingen worden immers altijd aangelegd boven, op of in de grond.

Communicatie en projectmanagement

De wereld van communicatie en projectmanagement is continue in beweging. Methoden voor projectmanagement worden (door)ontwikkeld, waarbinnen de omgevingsmanager zich moet kunnen handhaven. Denk hierbij aan: Integraal projectmanagement (IPM) en strategisch omgevingsmanagement zoals toegepast door de SOM-Methode. Ook verandert het gebruik van communicatiekanalen snel en worden nieuwe kanalen ontwikkeld. Als aanvulling op de basisopleiding communicatie, is doorlopende ontwikkeling op het gebied van projectmanagement en communicatie van essentieel belang. Naast het opdoen van werkervaring, wordt het volgen van cursussen en opleidingen daarom aangemoedigd.

Balans bewaren

Zeker niet de minst belangrijke verantwoordelijkheid van de omgevingsmanager is het bewaren van de balans. Balans tussen alle stakeholders, intern en extern. Het in evenwicht houden en bewaken van ieders belangen. Het signaleren en kenbaar maken van wensen en behoeften, maar ook het signaleren van ontevredenheid bij betrokkenen. Hierdoor kan snel geanticipeerd worden op mogelijke problemen, of beter gezegd: uitdagingen.

Onafhankelijk van het vakgebied waarin de omgevingsmanager opereert, zien wij 3 soorten omgevingsmanagement:

  • Korte termijn/trouble shooter

Loopt u binnen een project tegen uitdagingen aan, of heeft u een traject wat snel afgerond moet zijn? Dan heeft u een omgevingsmanager nodig die stakeholders weet te overtuigen en meekrijgt in de besluitvorming en voortgang van het project. Het in korte tijd kunnen omzetten van een negatieve situatie in positieve resultaten is hierbij van belang.

  • Lange termijn/relatiemanager

Wanneer stakeholders langere tijd met elkaar verbonden zijn is een duurzame relatie tussen de verschillende partijen onontbeerlijk. Het is de basis voor een goede samenwerking. Een echte relatiemanager is van nature een netwerker, verbindt mensen en signaleert de wensen en behoeften van gesprekspartners.

  • interim/ondersteuning/vliegende keep

Tijdens ieder project doen onverwachte situaties zich voor. De projectverantwoordelijke moet daarop inspringen, bijvoorbeeld door extra handjes in te schakelen. In een dergelijk geval is een omgevingsmanager nodig die snel het overzicht heeft en beschikt over de sociale vaardigheden om naadloos in te stromen binnen een bestaand project. Daarmee wordt de impact van een wijziging binnen de projectorganisatie beperkt voor alle betrokkenen.

Wilt u meer weten, heeft u vragen, of bent u op zoek naar een omgevingsmanager voor uw project? Neem dan gerust contact op, wij gaan graag met u in gesprek.