Projecten onzeker door RvS-uitspraak over stikstof

De recente uitspraak van de Raad van State (RvS) over de hoeveelheid stikstof die mag worden uitgestoten zet mogelijk tientallen projecten op losse schroeven.

Het gaat onder meer om plannen in de infrastructuur, woningbouw en landbouw. Ook hoogwaterbeschermingsprojecten en projecten op het gebied van dijkversterking lopen mogelijk gevaar. Minister Schouten (Landbouw, CU) heeft een inventarisatie gemaakt van projecten die door de uitspraak van de hoogste bestuursrechter mogelijk vertraging oplopen.

Uitspraak Raad van State

De uitspraak van de Raad van State heeft betrekking op het Programma Aanpak Stikstof. Dit is het Nederlandse overheidsprogramma om stikstof terug te dringen in natuurgebieden. Bijvoorbeeld veehouderijen en verkeer stoten grote hoeveelheden stikstof uit. Dit is schadelijk voor de biodiversiteit. De RvS concludeerde eind mei dat het huidige Nederlandse beleid voor stikstofuitstoot in strijd is met de Europese natuurwetgeving. Voorafgaand hieraan kwam het Europese Hof tot dezelfde conclusie. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter kwam eind vorige maand. In de praktijk betekent het dat projecten pas mogen beginnen als er een zogeheten stikstofplan is. In het plan toont men aan dat de hoeveelheid stikstof die bij het project vrijkomt, de natuur niet schaadt.

Inventarisatie en plan van aanpak

De inventarisatie van het ministerie heeft betrekking op projecten die door de uitspraak mogelijk vertraging oplopen. Daarnaast omvat de inventarisatie voorstellen die misschien helemaal moeten worden geschrapt. Precieze aantallen zijn volgens Schouten nog niet te geven. In de industrie en de bouw gaat het om tachtig tot honderd projecten. Het gaat om projecten zoals de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Ook hoogwaterbeschermingsprojecten en projecten op het gebied van dijkversterking lopen mogelijk gevaar. De komende maanden brengt een team met ambtenaren van verschillende ministeries, samen met de provincies, de projecten in kaart die de uitspraak raakt. Voorafgaand aan het zomerreces komt Schouten met een plan van aanpak.

Bron: www.nrc.nl (aangepast)