Over Ties Klaver

Rentmeester i.o.

Opleiding en ervaring

In augustus 2013 heb ik de overstap van de middelbare school in Noord-Holland naar het Helicon (MBO) in Velp gemaakt. Hier heb ik de studie Land- en Watermanagement niveau 4 gevolgd. In 2017 heb ik deze studie afgerond, waarna ik ben doorgestroomd naar de Hogeschool Van Hall Larenstein. Op Van Hall Larenstein volg ik de studie Bos- en Natuurbeheer met de specialisaties Rentmeesterij en beheer van bos- en natuur. In het derde jaar van mijn studie heb ik de stage gelopen bij Hack Rentmeesters. Tijdens deze stage heb ik mee mogen draaien in een grondverwervingstraject voor een dijkversterking. Vanaf september 2021 ben ik werkzaam bij Hack Rentmeesters en ondersteun ik de rentmeesters waar nodig.

Interesse

Mijn interesse in het landelijk gebied is diepgeworteld. Van jongs af aan was het voor mij dan ook meer dan duidelijk dat ik later in deze sector werkzaam wilde zijn. Mede door mijn passie faunabeheer ben ik veel buiten in het veld te vinden in mijn vrije tijd.