Over Mirjam Golbach

Rentmeester NVR

Vanuit mijn warme belangstelling voor landbouw, natuur en erfgoed, lever ik als rentmeester graag mijn bijdrage aan het beheer en de ontwikkeling van het landelijk gebied. Ik vind het belangrijk dat dit op een evenwichtige en duurzame manier gebeurt. Met respect voor mens en natuur.

Opleiding en ervaring

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in de breedte van het rentmeestersvak. Als assistent rentmeester bij Natuurmonumenten heb ik me vooral beziggehouden met beheer en verwerving van gronden. Daarna ben ik bij een rentmeesterkantoor aan de slag gegaan met taxatie en de afronding van Ruimte voor de Rivier projecten. Bij een tweede rentmeesterskantoor heb ik me verdiept in het beheer voor particuliere (landgoed)eigenaren en stichtingen met alle aspecten die daarbij komen kijken, zoals erfpacht, jacht, pacht, NSW, natuurontwikkeling en subsidies. Hack Rentmeesters gaf mij de kans om ervaring op te doen met beheerwerkzaamheden voor een gemeente (gemeente Rhenen).
Mijn communicatieachtergrond in het bankwezen komt me in mijn werk goed van pas in het persoonlijk contact met relaties en bij het afstemmen van verschillende belangen.

Met al deze bagage zorg ik op zakelijke basis voor gedegen advies. En natuurlijk blijf ik me ook de komende tijd graag ontwikkelen in dit mooie vak met zoveel verschillende aspecten.