Online platform provincie Gelderland en Staatsbosbeheer

Hack Rentmeesters heeft een online platform ontwikkeld voor provincie Gelderland en Staatsbosbeheer. Met behulp van moderne GIS-technieken, wordt hiermee bijna 600 hectare natuurgrond verdeeld over 170 kavels overzichtelijk aangeboden.

Gebruiksvriendelijk
Het online platform is te vinden via www.grondruilgelderland.nl  en voor iedereen toegankelijk. Een wens van de opdrachtgevers die een openbare en transparante grondruil willen realiseren. Etienne Hack: “ Op de startpagina is in één oogopslag het aanbod te zien op een zogenaamde Google-maps kaart. Ook kun je met een speciale zoekmodule eenvoudig een eerste selectie maken van interessante kavels. Daarnaast vind je kadastrale en planologische informatie, de prijs van de kavels, het natuurdoeltype en de voorwaarden per kavel. Om het systeem zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten zijn, kun je vanuit de pagina met kavelinformatie tevens doorklikken naar een volledig digitaal belangstellingsformulier.”

Openbare grondruil
Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland zijn gestart met de openbare grondruil om de natuur in Gelderland te versterken. Zij willen hiermee grotere aaneengesloten natuurgebieden creëren en de betrokkenheid van particulieren bij natuur- en landschapsbeheer vergroten. Er zijn diverse typen natuurterrein zoals bos, waterrijke kavels, landschapselementen en enkele landbouwpercelen betrokken in de grondruil. Inschrijven op de kavels kon tot 31 augustus 2019 12.00 uur.