Tijdelijk extra capaciteit

Detachering via Hack Rentmeesters geeft de mogelijkheid om tijdelijk extra personele capaciteit in huis te halen. Een gedetacheerde medewerker van Hack Rentmeesters is flexibel, beschikt over de gewenste vakgerelateerde kennis en zal zich inspannen om snel bekend te zijn met het reilen en zeilen binnen uw organisatie.

Naast het verwezenlijken van gestelde doelen is het wenselijk dat de tijdelijke arbeidskracht past binnen uw organisatie. Om dit te bereiken is een gezamenlijk selectietraject onderdeel van de procedure.